Κέντρο Υγείας Κουφαλίων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Κ.Υγείας, Ωρες ραντεβού από 07.00 έως 14.00, Τηλ.ραντεβού 23910.52222, 2391330300

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΔΕ (1ΦΟΡΑ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ)

08:30-14:00

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ (1ΦΟΡΑ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ)

08:30-14:00

Ω.Ρ.Λ

ΠΕ (1ΦΟΡΑ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ)

08:30-14:00

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΕ (1ΦΟΡΑ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ)

08:30-14:00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΡ (1ΦΟΡΑ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ)

08:30-14:00