ΚΕΠΥΚΑ

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας. Το Κέντρο δέχεται αναφορές, παράπονα και καταγγελίες για ζητήματα υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. και συνεργάζεται με άλλα αρμόδια όργανα για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων.

Διεύθυνση : 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Μαβίλη 11, Τ.Κ. 54630 1ος ορ.

Τηλ. 2313 305235

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.