Ιατρική Εκπαίδευση

www.med.auth.gr ΑΠΘ - Ιατρική Σχολή
www.auth.gr/vet ΑΠΘ - Κτηνιατρική Σχολή
www.auth.gr/dent ΑΠΘ - Οδοντιατρική Σχολή
www.med.duth.gr ΔΠΘ - Ιατρική Σχολή
www.med.uoa.gr Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή
www.nurs.uoa.gr Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νοσηλευτική Σχολή
www.pharm.uoa.gr Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φαρμακευτική Σχολή
www.med.uth.gr Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ιατρική Σχολή
www.vet.uth.gr Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κτηνιατρική Σχολή
www.med.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών - Ιατρική Σχολή & ΠΠΓΝ Πατρών