Δημιουργία μητρώου αποκλειστικών νοσοκόμων

19-10-2021:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2022.


14-10-2020:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2021.


22-10-2019:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


24-12-2018:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2019, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της. (Ορθή Επανάληψη)


22-10-2018:

Ανακοίνωση Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2019 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


06-02-2018:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2018, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


25-10-17:

Ανακοίνωση: Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2018 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


27-01-17:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2017, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


27-10-16:

Ανακοίνωση: Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


15-01-16:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2016, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


04-06-13:

Δημιουργία Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Για τη δημιουργία του Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ 1023/25.04.2013 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΒΕΝΓΘ-ΡΚ6) "Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους", οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή, έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Για το σχετικό υλικό πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους: