Αρχείο ΠΕΔΥ 2014

 

 


15-12-2014:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για τις ετήσιες ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ) της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-12-14 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 30-12-14 και ώρα 10:00πμ.


12-12-2014:

Ανακοίνωση αναβολής της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)-CPV:09135100-5 για τις ανάγκες των μονάδων Υγείας(ΠΕΔΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.


12-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ για τις Υγειονομικές Μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV: 33696200-7 και αριθμό διακήρυξης Νο 2ΠΕ/2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-12-2014 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 30-12-2014 και ώρα 10:00πμ.

Η Διακήρυξη


09-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Υγειονομικές Μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV:90911200-8 και αριθμό διακήρυξης No 1ΠΕ/2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22-12-2014 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-12-2014 και ώρα 11:00πμ.

Η Διακήρυξη


02-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός  για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)-CPV:09135100-5 για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας (ΠΕΔΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα) συνολικής δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12-12-14 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 12-12-14 και ώρα 11:00πμ.


24-10-2014:

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, στην δράση "Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρυθμίσεων για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας"


03-10-2014:

Έχει εκδοθεί  στις 29/9/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη 109 θέσεων στο ΠΕΔΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ (Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας), από τους καταλόγους των επικουρικών που τηρούνται στο Υπουργείο.

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Υγείας: 

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/epikoyrikoi-iatroi?page=1

Έντυπα αιτήσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Υγείας:

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/epikoyrikoi-iatroi/88-epikoyrikoi-iatroi


09-04-2014:

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ελεγκτών Ιατρών ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


04-04-2014:

Εκκαθάριση μισθοδοσίας για το πάσης φύσεως προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


03-04-2014:

Ορισμός ιατρών υποδοχής στις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Ορισμός γιατρών για ελεγκτικό έργο στις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


02-04-2014:

Υπόδειγμα αίτησης για ένταξη των Ιατρών στο ΕΣΥ


01-04-2014:

Ορισμός γιατρών για ελεγκτικό έργο στις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


01-04-2014:

Οδηγίες για την οργάνωση των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


21-03-2014:

Στοιχεία Επικοινωνίας Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας