Αρχείο ΠΕΔΥ 2015

 


02-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Μολυσματικών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας (ΠΕΔΥ), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 02/12/2015 έως 08/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


14-10-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ ΠΕΔΥ Ευόσμου επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 12 στο Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μετεγκατασταθεί το οδοντοπροσθετικό ιατρείο και το εργαστήριο της Μ.Υ.Π.Ε.Δ.Υ. Θεσ/νίκης. με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 03-11-2015 και ώρα 14:30. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 04-11-2015 και ώρα 11:00.

Διακήρυξη 06/2015.


22-09-2015:

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης N.9ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 06-10-2015 και ώρα 14:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-10-2015 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 9ΠΕ/2015


28-08-2015:

Ενημέρωση που αφορά τους Ιατρούς-Οδοντιάτρους των ΜΥ-ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


27-07-2015:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών εκτός σύμβασης. Αποστολή οικονομικής προσφοράς έως 31-07-2015 και ώρα 15:00.


22-07-2015:

Πρόχειρος 1ος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ (Δυτικής Μακεδονίας) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ.

Διακήρυξη 7ΠΕ/2015


09-07-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης ακτινολογικού μηχανήματος του Ακτινολογικού Εργαστηρίου  Αμπελοκήπων της ΜΥ ΠΕΔΥ Πύλης Αξιού. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-15 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 16-07-15 και ώρα 11:00.


01-07-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #20.400,0# EURO συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50750000-7)και αριθμό διακήρυξης N.6ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 20-07-2015 και ώρα 12:00. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-07-2015 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη Ν.6ΠΕ/2015


30-06-2015:

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης N.3ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-2015 και ώρα 14:00. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-07-2015 και ώρα 10:00.

Επαναληπτική Διακήρυξη N.3ΠΕ/2015


10-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #44.587,50# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50710000-5)και αριθμό διακήρυξης N.5ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25/06/2015 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/06/2015 και ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη Ν.5ΠΕ/2015


10-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #45.000,00# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50000000-5)και αριθμό διακήρυξης N.4ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 24/06/2015 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/06/2015 και ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη Ν.4ΠΕ/2015


02-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό διακήρυξης N.3ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-06-15 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 18-06-15 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη N.3ΠΕ/2015


28-05-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών αναδιαμόρφωσης του 1ου ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Μαβίλη 11 για την μεταστέγαση του Φυσιοθεραπευτηρίου, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 22.654,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 08-06-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 08-06-15 και ώρα 11:00πμ.


18-05-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης για τις Υγειονομικές Μονάδες και Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ και για την Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 30125110-5 και αριθμό διακήρυξης N.2ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-06-15 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 03-06-15 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 2ΠΕ/2015

Πίνακας Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης


20-03-2015:

Ανακοίνωση για την Μισθοδοσία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έτους 2015 των Επικουρικών Ιατρών.


10-02-2015:

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’αριθμ. διακήρυξη 1ΠΕ/2015 που αφορά στον  1o επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Μονάδες  Υγείας ΠΕΔΥ(πρώην ΕΟΠΥΥ).


06-02-2015:

Πρόχειρος 1ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Υγειονομικές μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV: 90911200-8 και αριθμό διακήρυξης No1ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12-02-2015 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 13-02-2015 και ώρα 10:00πμ.

Η Διακήρυξη.


22-01-2015:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για τις ετήσιες ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ) της 3ης ΔΥΠΕ με συνολική ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολή Προσφορών: 28-01-15 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 29-01-15 και ώρα 10:00πμ