Προκηρύξεις θέσεων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ σε Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


23-08-2017:

Απόφαση - Προκήρυξη για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ Μονάδων Υγείας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Υποβολής Δικαιολογητικών από 25-08-2017 έως 13-09-2017.