Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.)  αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ., και για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iv). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

v). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

vi). Με την αριθμ. πρωτ. αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι στη βαθμολογία για κάθε θέση, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

 


09-10-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2020


29-07-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.07.2020


06-07-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2020


30-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020


23-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.06.2020


10-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΒ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2020


20-05-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2020


15-05-2020:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 07-05-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.05.2020


13-04-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.04.2020


07-04-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.04.2020


12-03-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.03.2020


09-03-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΓΙΑ ΠΦΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.03.2020


20-02-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.02.2020


10-02-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.02.2020


16-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης:16.01.2020


13-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2020 


09-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.01.2020


24-12-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.12.2019


05-12-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2019


05-12-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2019


29-11-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.11.2019


 28-11-2019

 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 (Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.11.2019


21-11-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2019


20-11-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2019


20-11-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2019


12-11-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2019


22-10-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2019


15-10-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.10.2019


10-10-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.10.2019


08-10-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.10.2019


03-10-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.10.2019


11-09-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2019


26-08-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.08.2019  


20-08-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.08.2019   


06-08-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.08.2019 


02-08-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.08.2019                                      


02-08-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.08.2019  


24-07-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2019  


17-07-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2019  


17-07-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2019


04-06-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2019 


29-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019 


29-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019     


27-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.05.2019


17-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ 

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.05.2019      


17-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.05.2019     


16-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.05.2019    


10-05-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.05.2019   


24-04-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.04.2019  


18-04-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.04.2019    


05-04-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.04.2019   


05-04-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.04.2019 


03-04-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.04.2019  


27-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2019                                      


27-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2019


27-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2019


15-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2019


15-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2019


12-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.03.2019


08-03-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2019


15-02-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019


15-02-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019


11-02-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.02.2019


08-02-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.02.2019


21-01-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.01.2019


18-01-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.01.2019


14-01-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2019 


08-01-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.01.2019


08-01-2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.01.2019


24-12-2018

TΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.12.2018


21-12-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.12.2018


20-12-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2018


17-12-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2018


10-12-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2018


03-12-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018


26-11-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2018


14-11-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2018


08-11-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2018


08-11-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2018


06-11-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.11.2018


18-10-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.10.2018


12-10-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2018 


08-10-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.10.2018 


14-09-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.09.2018 


12-09-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.09.2018 


10-09-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2018 


10-09-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2018 


23-08-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018 


03-08-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.08.2018 


03-08-2018

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.08.2018