Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, Ανά Ειδικότητα Και Ανά Θέση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του πίνακα τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. και για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iv). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

v). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

vi). Με την αριθμ. πρωτ. αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης και επιλογής του υποψηφίου για κάθε θέση.


12-11-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2020


06-08-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.08.2020


24-07-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2020


17-07-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2020


13-07-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020


23-06-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.06.2020


25-05-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020


22-05-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.05.2020


08-05-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.05.2020


29-04-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.04.2020


02-04-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2020


23-03-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.03.2020


18-03-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.03.2020


09-03-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.03.2020


21-02-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.02.2020


17-02-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.02.2020


11-02-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.02.2020


27-01-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2020


24-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης:24.12.2019


18-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.12.2019


17-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2019    


13-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.12.2019   


12-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.12.2019


05-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2019


02-12-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.12.2019


19-11-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.11.2019


13-11-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2019


29-10-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2019


29-10-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2019


22-10-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2019


22-10-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2019


25-09-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2019


11-09-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2019


03-09-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.09.2019 


09-08-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

 (Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.08.2019  


08-08-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.08.2019 


07-08-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.08.2019     


01-08-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.08.2019    


30-07-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.07.2019  


30-07-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.07.2019  


10-06-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2019   


10-06-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2019   


10-06-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2019  


31-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2019  


30-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2019 


29-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019  


23-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.05.2019 


23-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.05.2019    


09-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.05.2019  


08-05-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.05.2019   


19-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.04.2019   


18-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.04.2019  


16-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.04.2019 


15-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.04.2019  


04-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.04.2019  


02-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2019 


02-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2019 


02-04-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2019 


21-03-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ) ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019


21-03-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019


18-03-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.03.2019


22-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019


21-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.02.2019


21-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.02.2019


15-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019


15-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019


15-02-2019:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019


04-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.02.2019


04-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.02.2019


01-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠ :

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.02.2019


01-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.02.2019


28-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.01.2019


22-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2019


21-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.01.2019


28-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.12.2018


11-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.12.2018


03-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018


29-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.11.2018


28-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.11.2018 


26-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2018


14-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2018


01-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Ορθή Επανάληψη)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.11.2018


31-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.10.2018


31-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.10.2018


30-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.10.2018


18-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.10.2018


27-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2018


27-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2018


27-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2018


10-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΡΥΓΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2018


10-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2018


23-08-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018