ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος"

Ν. Γ.Γεννηματάς

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

2313–308100

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Ο χώρος που στεγάζεται είναι προκατασκευασμένος και βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου μεταξύ των Τακτικών και Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων. Στο Γραφείο συστεγάζονται και οι οδηγοί των Ασθενοφόρων του Νοσοκομείου καθώς και ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για τα ραντεβού των μαγνητικών και παρακλινικών εξετάσεων που γίνονται σε άλλα Νοσοκομεία.

 Γ. Άγ.Δημήτριος

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

2313-322100

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου των Διοικητικών

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου