Διοίκηση


 Διοικητής 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)


   

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης (Βιογραφικό Σημείωμα)


Υποδιοικητές 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας):

Κυριακίδης Αναστάσιος (Βιογραφικό Σημείωμα)

 

 Χρίστογλου Κωνσταντίνος (Βιογραφικό Σημείωμα)