Ανακοινώσεις

 


Για πληροφορίες σχετικά με Νομοθεσία, Ανακοινώσεις, Σεμινάρια, Προσλήψεις - Διορισμοί, Προμήθειες, ΚΕΠΥΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" από το κυρίως μενού.


11-11-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


16-10-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


06-10-2020:

Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών - μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


21-09-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών- μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


09-09-2020:

Ανακοίνωση Αναστολής Αποσφράγισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) με αριθμ. πρωτ.: 41147/24-08-2020.


07-09-2020:

Ανακοίνωση Αδυναμίας Προσέλευσης Ιατρικών Αντιπροσώπων κατά την Αποσφράγιση της υπ΄αριθμ. 41147/24.08.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.


03-09-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων όσον αφορά την διενέργεια δειγματοληψίας για διαγνωστική εξέταση για COVID-19 σε Εργαζόμενους Μονάδων Υγείας Ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών και σε νεοπροσλαμβανομένους Εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας Ηλικιωμένων.


03-09-2020:

Ανακοίνωση για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική.


18-08-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων όπου μπορεί να διενεργείται δειγματοληψία προκειμένου να γίνει διαγνωστική εξέταση για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Υγείας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια.


09-10-2018:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας στις Εκλογές για την σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του Άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017). 

(ΝΕΟ)


28-09-2018:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. 

(ΝΕΟ)


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΟΓΑ και Οδηγίες


 “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας