Μενού

A A A


 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

   

Τίτλος Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στην προτεραιότητα «04A – Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ» του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με Κωδικό MIS 6000923 και συνολική δημόσια δαπάνη 3.585.700,00 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διαγνωστικού, προληπτικού και θεραπευτικού τύπου, ο οποίος εγκαθίσταται σε Κέντρα Υγείας (K.Y.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, προκειμένου να καλύψει βασικές ανάγκες σε παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και άρτιας ιατρικής φροντίδας στον πληθυσμό της περιοχής. Τα παραδοτέα της ανωτέρω Πράξης, τα οποία συνίστανται σε τριάντα (30) είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συγκροτούν είκοσι δύο διακριτά Υποέργα και κατανέμονται σε δέκα οκτώ (18) Κέντρα Υγείας και σημαντικό αριθμό τοπικών ιατρείων/εργαστηρίων, είναι τα εξής:

1. Εννέα (9) Ακτινογραφικά Μηχάνηματα - Απεικόνισης Ψηφιακής Ακτινογραφίας με SENSORA (Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Αριδαίας (2 τεμ), Κουφαλίων, Λαγκαδά, Νάουσας, Νεάπολης - Ιατρ. Πολίχνης, Ιατρ. Ευκαρπίας και Ιατρ. Ροδοχωρίου).

2. Δέκα (10) Ακτινολογικά συγκροτήματα (Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης - Γ' Ακροπόλεως, Ιατρ. Σβώλου, Νάουσας, Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων και Σκύδρας).

3. Ενα (1) Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότημα DR με δύο ανιχνευτές συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (Κ.Υ. Πύλης Αξιού).

4. Τρεις (3) Ψηφιακοί Μαστογράφοι συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (Κ.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης - Γ' Ακροπόλεως και Πύλης Αξιού).

5. Εξι (6) Ψηφιακοί Ορθοπαντογράφοι συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (Κ.Υ. Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης - Ιατρ. Σβώλου, Κατερίνης και Πύλης Αξιού).

6. Ενας (1) Ψηφιοποιητής εικόνας συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (Κ.Υ. Αιγινίου).

7. Επτά (7) Συστήματα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA (Κ.Υ. Βέροιας, Έδεσσας, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης - Ιατρ. Σβώλου, Κατερίνης, Νάουσας και Πύλης Αξιού).

8. Δύο (2) Οδοντιατρικά μηχανήματα με ενσωματωμένο υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές (Κ.Υ. Θεσσαλονίκης - Οδοντοπροσθετικό).

9. Δέκα έξι (16) Πλήρη Οδοντιατρικά μηχανήματα με ενσωματωμένο υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης ακτινογραφίας με sensora (Κ.Υ. Βέροιας, Γιαννιτσών, Διαβατών, Έδεσσας, Ευόσμου (2 τεμ), Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης - Γ' Ακροπόλεως, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Νεάπολης, Πύλης Αξιού (2 τεμ), Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων, Σκύδρας και Χαλάστρας).

10. Δέκα εννέα (19) Φορητοί δωδεκακάναλοι ηλεκτροκαρδιογράφοι, Φορητά monitor ζωτικών παραμέτρων, φορητοί ημιαυτόματοι διφασικοί απινιδωτές με monitor (Κ.Υ. Αιγινίου, Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Διαβατών, Έδεσσας, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Λιτοχώρου, Νάουσας, Νεάπολης, Πύλης Αξιού, Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων, Σκύδρας και Χαλάστρας).

11. Εννέα (9) Εγχρωμοι Υπερηχοτομογράφοι (sector, convex ΚΑΙ linear) (Κ.Υ. Αριδαίας, Γιαννιτσών, Διαβατών, Έδεσσας, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης - Γ' Ακροπόλεως, Κατερίνης, Λαγκαδά και Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων).

12. Ενας (1) Εγχρωμος Υπερηχοτομογράφος (convex, linear ΚΑΙ υψίσυχνη linear για μαστό) (Κ.Υ. Βέροιας).

13. Δύο (2) Εγχρωμοι Γυναικολογικοί Υπερηχοτομογράφοι (convex κοιλίας, microconvex ενδοκολπική ΚΑΙ linear επιφανειακών οργάνων) (Κ.Υ. Ευόσμου και Πύλης Αξιού).

14. Ενας (1) Καρδιολογικός υπερηχοτομογράφος (sector, linear) (Κ.Υ. Θεσσαλονίκης).

15. Ενας (1) Υπερηχοτομογράφος ουρολογικού (coNvex, linear, διορθική) (Κ.Υ. Πύλης Αξιού).

16. Τέσσερα (4) Αυτόματα διαθλασίμετρα (Κ.Υ. Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Νεάπολης και Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων).

17. Δύο (2) Μηχανήματα για καρδιοαναπνευστική κόπωση (Κ.Υ. Κατερίνης και Πύλης Αξιού).

18. Ενας (1) Αυτόματος φορητός τυμπανογράφος (Κ.Υ. Έδεσσας).

19. Ενας (1) Καρδιοτοκογράφος (Κ.Υ. Διαβατών).

20. Μία (1) συσκευή Οπτικών πεδίων (Κ.Υ. Θεσσαλονίκης).

21. Ενα (1) Εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο (Κ.Υ. Θεσσαλονίκης).

22. Δέκα έξι (16) Υγροί κλίβανοι αποστείρωσης αυτόκαυστοι 40lt (Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Βέροιας, Διαβατών, Έδεσσας, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Λιτοχώρου, Νάουσας, Νεάπολης, Πύλης Αξιού, Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων και Χαλάστρας).

23. Ενας (1) Φορητός διαγνωστικός ακοομετρητής (Κ.Υ. Έδεσσας).

24. Μία (1) Χειρουργική Κλίνη σηπτικού Χειρουργείου (Κ.Υ. Διαβατών).

25. Τρείς (3) Συσκευές διαθερμίας βραχέων κυμάτων (Κ.Υ. Βέροιας και Θεσσαλονίκης – Φυσικοθεραπευτήριο (2 τεμ)).

26. Δύο (2) Συσκευές κρουστικού υπερήχου (Κ.Υ. Βέροιας και Θεσσαλονίκης - Φυσικοθεραπευτήριο).

27. Δύο (2) Συσκευές θεραπευτικού Laser (Κ.Υ. Βέροιας και Θεσσαλονίκης - Φυσικοθεραπευτήριο).

28. Ενα (1) Μικροσκόπιο με πόλωση (Κ.Υ. Χαλάστρας).

29. Εντεκα (11) Φορητοί ασύρματοι υπέρηχοι (Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Διαβατών, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Νάουσας και Πύλης Αξιού - Ιατρ. Αμπελοκήπων).

30. Ενας (1) Εξομοιωτής ασθενών πολλαπλών παραμέτρων για το Κ.Υ. Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω πράξη έχει ανακληθεί από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και έχει μεταφερθεί στο τρέχον Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» για διαχειριστικούς λόγους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 589/14.02.2023 (ΚΩΔΙΚΟΣ 012.4Α.5.1) Πρόσκληση της ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1525/07-04-2023 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.