Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

i. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
ii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
iii. με την αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
iv. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
v. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.
vi. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 45011/04.08.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.
vii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.


06-03-2023:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.03.2023


20-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021) ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 3.6 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2022


16-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.12.2022


16-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΤΕΠ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.12.2022


08-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2022


08-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2022


08-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2022


08-12-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΜΕΘ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2022


30-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.11.2022


24-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.11.2022


21-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για ΠΦΥ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2022


14-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.55065/06.10.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2022


04-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2022


04-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 8252/07.02.2020, ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 3.38 ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2022


03-11-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2022


12-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2022


12-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2022


12-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2022


12-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ .

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2022


07-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021- ΚΩΔ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 3.11 ΦΟΡΕΑΣ :  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.10.2022


07-10-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 8252/07.02.2020 - ΚΩΔ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 3.66 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.10.2022


15-07-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την αιμοδοσία).

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.6 - ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ),  αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.07.2022


05-07-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΤΕΠ μετά από αναπομπή πρακτικού.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.07.2022


04-07-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2022


15-03-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2022


15-03-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2022


03-03-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Eιδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.10 ΦΟΡΕΑΣ : ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - αρ. έγκρισης  Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.03.2022


28-02-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.02.2022


25-02-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2022


14-02-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.02.2022


10-02-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΕΘ μετά από αναπομπή πρακτικού.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.02.2022


03-02-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΩΡΛ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.02.2022


26-01-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.11 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αρ.έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.01.2022


26-01-2022:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.10 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, με αρ.έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.01.2022


22-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.12.2021


17-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021


17-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021


14-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΤΕΠ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.12.2021


10-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την αιμοδοσία).

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.6 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αρ.έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2021


07-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. (ΑΝΑΚΛΗΣΗ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.12.2021


02-12-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.12.2021


30-11-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.11.2021


18-11-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.11.2021


18-11-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.11.2021


17-11-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2021


04-11-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.7 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2021


21-10-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Επιλαχόντων της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 3.66 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021


26-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ μετά ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.07.2021


21-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.07.2021


15-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.07.2021


15-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.07.2021


15-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.07.2021


12-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.07.2021


06-07-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2021


17-06-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΤΕΠ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2021


08-06-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.06.2021


07-06-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2021


18-05-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.05.2021


14-05-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Α & Β
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.05.2021


14-05-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.05.2021


12-05-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.05.2021


29-04-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.04.2021


27-04-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.04.2021


27-04-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.04.2021


26-04-2021:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.04.2021


04-12-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.12.2020


01-12-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.12.2020


20-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2020


20-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2020


17-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2020


17-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας OΥΡΟΛΟΓΙΑΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2020


13-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2020


13-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2020


10-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2020


09-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.11.2020


06-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.11.2020


03-11-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2020


21-10-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2020


22-09-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./42951/13.07.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.09.2020


08-09-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./42951/13.07.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.09.2020


04-09-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.   

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.09.2020


27-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.07.2020


24-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2020


24-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2020


23-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2020


23-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. (Ορθή Επανάληψη).

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2020


23-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2020


23-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2020


14-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.07.2020


13-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020


13-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ. (Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020


03-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ μετά από ΑΝΑΚΛΗΣΗ.  

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.07.2020


03-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.  

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.07.2020


01-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2020


01-07-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της Ειδικότητας ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2020


30-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020


30-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020


11-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων της ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.06.2020


05-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.06.2020


05-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.06.2020


05-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.06.2020


04-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2020


01-06-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.06.2020


29-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2020


28-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητα ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2020


28-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2020


25-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητα ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020


25-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020


25-05-2020:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020