Μενού

A A A


Ισολογισμοί Έτους 2019:


Ισολογισμοί Έτους 2018:


Ισολογισμοί Έτους 2017:

 • Ισολογισμός 2017 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝΘ Παπαγεωργίου
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝΘ "Γ.Παπανικολάου - ΨΝΘ"
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝΘ ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος"
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Ημαθίας
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Πέλλας
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ "Μαμάτσιο"-"Μποδοσάκειο"
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Κατερίνης
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Γρεβενών
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Καστοριάς
 • Ισολογισμός 2017 ΓΝ Φλώρινας

Ισολογισμοί Έτους 2016:

 • Ισολογισμός 2016 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝΘ Παπαγεωργίου
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝΘ "Γ.Παπανικολάου - ΨΝΘ"
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝΘ ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος"
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Ημαθίας
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Πέλλας
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ "Μαμάτσιο"-"Μποδοσάκειο"
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Κατερίνης
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Γρεβενών
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Καστοριάς
 • Ισολογισμός 2016 ΓΝ Φλώρινας

Ισολογισμοί Έτους 2015:

 • Ισολογισμός 2015 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝΘ Παπαγεωργίου
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝΘ "Γ.Παπανικολάου"
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος" - Ν.M.Θ. Γ.Γεννηματάς
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος"" - Ν.M.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Ημαθίας
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Πέλλας
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ "Μαμάτσιο"-"Μποδοσάκειο"
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Κατερίνης
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Γρεβενών
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Καστοριάς
 • Ισολογισμός 2015 ΓΝ Φλώρινας