Μενού

A A A

17-10-2023:

Οδηγός για τη σύνταξη και υποβολή Εσωτερικού Κανονισμού πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

Ο παραπάνω οδηγός απευθύνεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά, Στρατιωτικά, Ν.Π.Ι.Δ., Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών) γεωγραφικής κάλυψης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν «Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971 Υπουργικής Απόφασης-ΦΕΚ 388/ τ.Β΄/18-02-2014.


02/06/2022: