Μενού

A A A22-03-2021:

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59 . Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο. (Ορθή Επανάληψη 23-03-2021)


11-07-2019:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας. 


27-05-2019:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων Προσληπτέων - Απορριπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας.


07-05-2019:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Προσλησπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κοζάνης και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης.


12-04-2019:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων Προσληπτέων - Απορριπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού).


10-01-2019:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων για Τ.ΟΜ.Υ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.


10-01-2019:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων για Τ.ΟΜ.Υ της Π.Ε. Πέλλας και της Π.Ε. Πιερίας.


07-12-2018:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) και για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας (ΠΕ Νοσηλευτικής).    


07-08-2018:

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 


22-06-2018:

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

(Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 02-07-2018 και Ώρα 13:00)

(Λήξη Ημ. αποστολής-προσκόμισης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 09-07-2018)


13-06-2018:

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες>>.

(Έναρξη Ημερομηνίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 13-06-2018 και Ώρα 12:00μμ) 

(Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 22-06-2018 και Ώρα 23:59) 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (tomy.moh.gov.gr)  


07-06-2018:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης.


03-04-2018:

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Νοσηλευτικής), για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας, των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.


15-02-2018:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.


21-12-2017:

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις  Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕ Ιατρών Παθολογίας) και για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


28-11-2017:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


20-11-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ.


03-11-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. (Σύνολο).


31-10-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. (40%).


08-08-2017:

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.