Μενού

A A A

11-03-2024:

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ) Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’ και μία θέση ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-03-2024:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τρείς (3) θέσεις ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.2 11-03-2024)


11-03-2024:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α', μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή και μία (1) θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Επιμελητή Β'. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-03-2024:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α', μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’ και μία (1) θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-03-2024:

Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α', τρείς (3) θέσεις ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α’, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ( για το Αιματολογικό Τμήμα -Αιμοδοσία)Επιμελητή Β', μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π). Επιμελητή Β’, τρείς (3) θέσεις ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ) Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β' και μία (1) θέση ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-03-2024:

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β', μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α', μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β' και μία (1) θέση ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β'. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 11-03-2024)


11-03-2024:

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Ο.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α’, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή και μία (1) θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Διευθυντή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.3 11-03-2024)


11-03-2024:

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ , μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α’, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π). Επιμελητή Β’ και μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 11-03-2024)


11-03-2024:

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Ο.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ, μία (1) θέση ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π). Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α’, μία (1) θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α', μία (1) θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Επιμελητή Β' και μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΕΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-03-2024:

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ) Επιμελητή Β’, μία (1) θέση ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Α’, μία (1) θέση ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β’ και μία (1) θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιμελητή Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


08-03-2024:

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γ.Ν.Θ. <Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ> (Οργανική Μονάδα Έδρας <Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>) μία (1) θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το ΤΕΠ Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 και ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 και ώρα 15:00.


08-03-2024

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ μία (1) θέση ειδικότητας Αναισθησιολογίας Επιμελητή Α΄, μία (1) θέση ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π) Διευθυντή, μία (1) θέση ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π) Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 και ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 2/04/2024 και ώρα 15:00.   


07-03-2024:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ , μία (1) θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π). Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας Επιμελητή Β΄ και μία (1) θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας Επιμελητή Β'.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


07-03-2024:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων  ειδικευμένων  ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,  μία (1) θέση ειδικότητας Ακτινολογίας  Επιμελητή Α΄, μία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Α΄, μία (1) θέση ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Διευθυντή και μία (1) θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας Επιμελητή Β'.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.03.2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02.04.2024 ώρα 15:00.


11-12-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»), ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


11-12-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση Διευθυντή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ειδικότητας Παιδιατρικής μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ) μία (1) θέση Επιμελητή Β’, ειδικότητας Ψυχιατρικής μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 13-12-2023)


08-12-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Γρεβενών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση Διευθυντή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Ημαθίας-Ο.Μ. Βέροιας ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας (για την Αιμοδοσία) μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Νεφρολογίας μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη, διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π. μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Α' . Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Α΄, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ) δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ») ειδικότητας Αναισθησιολογίας Επιμελητή Α΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00.


08-12-2023:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Φλώρινας " Ελένη Θ. Δημητρίου " ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Νεφρολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 13-12-2023)


08-12-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 08-12-2023)


08-12-2023:

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Πέλλας-Ο.Μ. Γιαννιτσών, ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Α΄, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, Εσωτερικής Παθολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Α΄, Εσωτερικής Παθολογίας μία (1) θέση Διευθυντή». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15.12.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10.01.2024 ώρα 15:00. (Ορθή Επανάληψη v.1 11-12-2023)


04-07-2023:

Προκήρυξη πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 07/07/2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 21/07/2023 ώρα 24:00 (μεσάνυχτα).


04-07-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο", ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ- νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


04-07-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Πέλλας-Ο.Μ. Γιαννιτσών, ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


04-07-2023: