Μενού

A A A

1. Οικονομική Διαχείριση των Κλινικών Μελετών που διεξάγονται στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προϋποθέσεις οικονομικής διαχείρισης των κλινικών μελετών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) (Ενημέρωση 08-04-2021)

2. Οικονομική Διαχείριση των Μη Παρεμβατικών Μελετών που διεξάγονται στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προϋποθέσεις οικονομικής διαχείρισης των μη παρεμβατικών μελετών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΦΥ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) (Ενημέρωση 08-04-2021)