Μενού

A A A

ΔΥΠΕ

ΔΥΠΕ

1η Υ.ΠΕ. Αττικής

www.1dype.gov.gr

2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

www.2dype.gr

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

www.3ype.gr

4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης

www.4ype.gr

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

www.dypethessaly.gr

6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

www.dypede.gr

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

www.hc-crete.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Υγείας

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ

www.psychargos.gov.gr

Ενημέρωση για τη Νέα Γρίπη

(Για Επαγγελματίες Υγείας)

www.eof.gr/web/guest/newflu

Κίτρινη Κάρτα, σύστημα αναφοράς ανεπιθύμιτων ενεργειών

www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ

www.okana.gr

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – Ε.Ο.Μ.

www.eom.gr

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

eody.gov.gr

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ.

www.eof.gr

Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ

www.ifet.gr

Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

registry.ekapty.gr

Εθνικό Κέντρο Aμεσης Βοήθειας

www.ekab.gr

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

www.ika.gr/gr/infopages/opad/entypa_opad-tydky.cfm

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

www.ich.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ

www.pasteur.gr

Ιατρική Σχολή Αθηνών

www.med.uoa.gr

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

www.med.auth.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΕΣΔΥ

www.esdy.edu.gr

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

www.ktyp.gr

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος

www.oengegr.com

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕ.Θ.Ε.Α)

www.kethea.gr

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

www.eoo.gr

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

http://speech.di.uoa.gr/hestia/ike.htm   

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

www.ektepn.gr

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

www.ekepsye.gr

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

www.efet.gr

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

www.who.int/en/

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

www.redcross.gr

Ερυθρός Σταυρός

www.icrc.org

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

www.msf.gr

Γιατροί του Κόσμου

www.mdmgreece.gr

Ιατρικοί Σύλλογοι

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

www.pis.gr

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

www.isth.gr

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

www.isathens.gr

Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας

www.ispatras.gr

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

www.ish.gr

Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας

www.isk.gr

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

www.pfs.gr

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

www.fsth.gr

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής

www.fsa.gr

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας

www.fsk.gr

Ιατρικές Εταιρείες

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

www.mednet.gr

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

www.eae.gr

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

www.eyenet.gr

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

www.psych.gr

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

www.allergy.org.gr

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

www.elegeia.gr

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

www.helrad.org

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

www.eeao.gr

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

anaesthesiology.gr/pages/gr.php

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

www.hsg.gr

Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία

www.edae.gr

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

www.endo.gr

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

www.hcs.gr

Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία

www.hsog.gr

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

www.hms.org.gr

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

www.enee.gr

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

www.ene.gr

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

www.enxe.gr

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

www.eexot.gr

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

www.huanet.gr

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

www.e-child.gr

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής

www.hespras.gr

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας

www.nuclear-medicine.gr

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

www.ere.gr

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

www.hts.org.gr

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

www.eefiap.gr

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

www.exe1928.gr

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων

www.hctss.gr

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων

www.gaps.gr

Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας

www.hesmo.gr

Ψυχική Υγεία

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών-Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

www.autismhellas.gr

Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών – Θεσσαλονίκη

www.alzheimer-hellas.gr

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας- ΕΠΑΨΥ

www.epapsy.gr

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής-ΕΠΙΨΥ

www.epipsi.gr

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου - ΕΨΥΠΕ

www.epsype.gr

'ΙΡΙΣ' Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων

www.iris-health.gr

Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-'Ψ-σύνθεση' , Θεσσαλονίκη

www.psy-synthesis.gr

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών ( Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.)

www.epsyka.gr

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

www.ekpse.gr

Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης και Αποκατάστασης

www.thepsypa.gr

Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου

www.epropsi.gr

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία " Κλίμακα"

www.klimaka.org.gr

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

www.kmop.gr

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

www.gcr.gr

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Ασθένεια

www.eufami.org

Ψυχογηριατρική Εταιρεία " Ο Νέστωρ'

www.nstr.gr

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων, Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας

www.autismthessaly.gr

Περιοδικά

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Medscape

www.medscape.com

British Medical Journal

bmj.com

New England Journal of Medicine

www.nejm.org

Nature

www.nature.org

UNAIDS

www.unaids.org

Medline - Pubmed

www.ncbi.nlm.nih.gov

Merck Manuals

www.merck.com/pubs

The Lancet

www.thelancet.com

Health-EU Public Health Thematic Portal

ec.europa.eu/health/index_en.htm

Δημόσιος Τομέας

Σύνδεσμοι Δημόσιου Τομέα

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας

www.presidency.gr

Ελληνική Κυβέρνηση

government.gov.gr

Υπουργικό Συμβούλιο

gslegal.gov.gr/?page_id=69

Εθνικό Δίκτυο 'Έρευνας και Τεχνολογίας

www.grnet.gr

Εθνική Στατιστική Αρχή

www.statistics.gr

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

www.ggde.gr

Γενική Γραμματεία 'Έρευνας και Τεχνολογίας

www.gsrt.gr

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

mindigital.gr

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

www.neagenia.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

www.mindev.gov.gr

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

gga.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

www.gsis.gr

Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών

www.kep.gov.gr

Κοινωνία της Πληροφορίας A.E.

www.ktpae.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

www.mindev.gov.gr

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

www.minagric.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης

www.ministryofjustice.gr

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

www.gnto.gr

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

www.mod.mil.gr

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

www.minedu.gov.gr

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

www.ynanp.gr

Υπουργείο Εξωτερικών

www.mfa.gr

Υπουργείο Εσωτερικών

www.ypes.gr

Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης)

www.mathra.gr

Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών

www.yme.gr

Υπουργείο Οικονομικών

www.minfin.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

www.ypeka.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

www.culture.gov.gr

Υπουργείο Υγείας

www.moh.gov.gr

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

www.ktyp.gr

ΕΟΦ

www.eof.gr

Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

registry.ekapty.gr

ΙΦΕΤ

www.ifet.gr