Μενού

A A A

Η γεωγραφική κάλυψη της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας το 2015

Χάρτες γεωγραφικής κάλυψης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δεκ.2015).

 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δεκ.2015)

 

 

Το.Π.Φ.Υ. (Οκτ.2016)

 

Κλίμακα επισκεψιμότητας στη ΠΦΥ για το έτος 2015