Μενού

A A A

                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                       Θεσσαλονίκη,  11.07.2019

                                                        Αρ. Πρωτ : 30874

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                  

          Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

          Τηλ.: 2313320 579

          Fax:  2313320 508

          e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. 23554/27.05.2019 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας ( Κωδικός: 536 ) και β) κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας ( Κωδικός: 836 ). Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτώνται στις 11.07.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρούνται στις  11.07.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας του Δήμου Πέλλας (ΠΕ Κοιν. Λειτουργών) 

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας του Δήμου Πέλλας (ΤΕ Νοσηλευτικής) 


                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         Θεσσαλονίκη,  07.05.2019

                                                                                         Αρ. Πρωτ : 20517

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

          Τηλ.: 2313320 579

          Fax:  2313320 508

          e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. 17437/11.04.2019 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 533, 633 ) και β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 534, 634 ). Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτώνται στις 07.05.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρούνται στις  07.05.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

 

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (ΠΕ Κοιν.Λειτουργών) 

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης του Δήμου Εορδαίας (ΠΕ Κοιν.Λειτουργών)

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (ΠΕ Διοικ.Οικονομικού)

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης του Δήμου Εορδαίας (ΠΕ Διοικ.Οικονομικού) 


                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  09.01.2019

                                                                                                                       Αρ. Πρωτ : 1444

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

          Τηλ.: 2313320 579

          Fax:  2313320 508

          e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ),

ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.21147/07.06.2018 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 638, 639 και 640).

 Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτώνται στις 10.01.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρούνται στις 10.01.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

 

                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                          ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ  

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΠΕ Δοικητ. - Οικονομ.)   

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (ΠΕ Δοικητ. - Οικονομ.)  

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου Παύλου Μελά (ΠΕ Δοικητ. - Οικονομ.)  


 

                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  09.01.2019

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ : 1445

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

          Τηλ.: 2313320 579

          Fax:  2313320 508

          e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ,

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. 47888/06.12.2018 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων α)κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικοί: 436, 636 ), και β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας (Κωδικοί: 437). Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτώνται στις10 .01.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρούνται στις 10.01.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

 

                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                       ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ  

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας (ΠΕ Νοσηλευτικής)   

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Πιερίας (ΠΕ Νοσηλευτικής) 

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας (ΠΕ Διοικητ.- Οικονομ.) 


                                                                                          

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  07.08.2018

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ : 29361

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Ν. Κασιδιάρη, Κ.Αραμπατζίκου

          Τηλ. 2313320 579, -586

          Fax: 2313320 508

          e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. 21146/07.06.2018 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικός : 833) και β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής  για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικός : 834 ). 

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα  07.08.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 07.08.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

 

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:
Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης (ΤΕ Νοσηλευτικής)


 

                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  03.04.2018

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ : 12319

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Ν. Κασιδιάρη, Ζ.Κουκουλιάτα

          Τηλ. 2313320 579, -523

          Fax: 2313320 508

          e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                    

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ),

ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ,

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια των αριθμ.πρωτ. 44965/20.11.2017 και 5813/15.02.2018 ανακοινώσεων της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων α)κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικοί: 236-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 236-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας,, 336, 436, 536, 636, 736), β) κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων  κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 538, 539 και 540) , γ) κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής  για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 838, 839 και 840), δ) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 233-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 233-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας,333, 433, 533, 633, 733), ε) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 234-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 234-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας,334, 434, 534, 634, 734) και στ) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Βεροίας της Π.Ε. Ημαθίας (Κωδικοί: 235-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 235-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας, 335, 435, 535, 635, 735). Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα   03.04.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα  03.04.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

 

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Πέλλας

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Θεσσαλονίκης

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Κοζάνης

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Ημαθίας


                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  21.12.2017

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ : 49656

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Ν. Κασιδιάρη, Ζ.Κουκουλιάτα

          Τηλ. 2313320 579, -523

          Fax: 2313320 508

          e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                    

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ)

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. 44965/20.11.2017 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων, κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων  κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παθολογίας για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 238, 239 και 240) και κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας (Κωδικοί:237, 337, 437, 537, 637, 737), και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 21.12.2017 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 21.12.2017 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                          ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Θεσσαλονίκης (ΠΕ Ιατρών Παθολογίας)

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Πιερίας

 


                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  28.11.2017

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ : 46030

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                   

          Πληροφορίες: Ν. Κασιδιάρη, Ζ.Κουκουλιάτα

          Τηλ. 2313320 579, -523

          Fax: 2313320 508

          e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια των αριθμ.πρωτ.42509/31.10.2017 43078/03.11.2017 ανακοινώσεων της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια  τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 28.11.2017 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 28.11.2017 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                          ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι οριστικοί πίνακες αναλυτικά:

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ της ΠΕ Θεσσαλονίκης