Μενού

A A A

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών προς εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία

Με την με αριθμ. πρωτ. Γ4α/οικ.24196/15.04.2021 (ΦΕΚ1904/τ.Β΄/13.05.2021) απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκε ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης καταλόγου και η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία.