Μενού

A A A

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (Ν. 4999/2022)

 

Σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4999/2022 και σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4493/18.01.2023 και Γ4α/Γ.Π.οικ.13946/03.03.2023 υπουργικές αποφάσεις τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. που συγκροτούνται στην έδρα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας είναι αρμόδια :

α. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την αναμοριοδότηση των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα :

  • για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια για τις ειδικότητες :

Νεφρολογίας,

Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,

Ουρολογίας 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

  • για τις θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία .

β. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογία των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα:

  • για θέσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.