Μενού

A A A

Δράσεις στο Μαθητικό Πληθυσμό 2019-2020

 1. Εγκύκλιος Ανάπτυξης - Υλοποίησης από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 2. Επισημάνσεις για την Αγωγή Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό.
 3. Έντυπο Α - Ενημερωτική Επιστολή
 4. Έντυπο Β - Έντυπο Συγκατάθεσης
 5. Πίνακας Α (Απολογισμού)

Έντυπα Προληπτικής Οδοντιατρικής

 1. Δελτίο 1. Προγραμματισμός δράσεων οδοντιατρικής φροντίδας παιδιών της ΥΠΕ
 2. Δελτίο 2α1. Προληπτική οδοντιατρική - Έντυπο Συναίνεσης - Εξέταση
 3. Δελτίο 2α2. Προληπτική οδοντιατρική - Έντυπο Συναίνεσης - Εξέταση, Φθορίωση
 4. Δελτίο 3. Έντυπο κατάστασης στοματικής υγείας παιδιού
 5. Δελτίο 4. Αποτελέσματα οδοντιατρικής εξέτασης
 6. Δελτίο 5. Απολογιστικά στοιχεία
 7. Πίνακας Α (Απολογισμού)