Μενού

A A A

ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
13 «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των υποδομών εγκατάστασης των πανεπιστημιακών κλινικών  και τμημάτων στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου» 1.992.786 €   -
14 «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας για τη βελτίωση των υποδομών στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου» 4.565.800 €    
15 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»» 427.600 €    
16 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των χειρουργείων στο Γ.Ν. Βέροιας» 192.800 €    
17 «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»» 80.500 €    
18 «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαγεωργίου»» 171.600 €    
19 «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Κατερίνης» 49.600 €    
20 «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ» 2.820.000 €    
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.300.686 €    
ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21 «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας  Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ.» 557.800 €   .-
22 «Προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας» 384.000 €   .-
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 941.800 €   
 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.242.486 €   
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.460.000 €  
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.707.641 €

 

ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
23 «Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου 1,5Τ στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» 1.000.000 €   -
24 «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου ΓΝ Γρεβενών» 254.610 €    
25 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού » 1.410.000 €    
26 «Προμήθεια θεραπευτικού εξοπλισμού ΜΕΘ, ΜΑΦ, στεφανιαίων μονάδων Νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας» 785.000 €    
27 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Καστοριάς» 750.710 €    
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.200.320 €    
ΕΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
28 «Προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων 4Χ 4 για τα Κέντρα Υγείας Δυτικής Μακεδονίας» 210.000 €   .-
29 «Εξοπλισμός Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας» 562.053 €   .-
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 772.053 €  
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.972.373 €