Μενού

A A A

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους με σειρά κατάταξης δυνάμει των προβλεπομένων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης

  • για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια για τις ειδικότητες :

Νεφρολογίας,

Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,

Ουρολογίας 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

  • για τις θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία .
  • για θέσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 14830/08.03.2023  (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας :

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 14830/08.03.2023  (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας για θέσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας :