Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής,

  • για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια για τις ειδικότητες

Νεφρολογίας,

Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,

Ουρολογίας 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

  • για τις θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

  • με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20.02.2023, αρ.3, παρ. γ (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι, που συμπεριλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες,  έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αναρτημένων πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενες με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση: grsymvouliou8@3ype.gr.


20-11-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20-11-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24-11-2023


17-11-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ειδικότητας ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17-11-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23-11-2023


10-11-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-11-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16-11-2023


10-11-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-11-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16-11-2023


10-11-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - για θέσεις με εξειδίκευση στην ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)  κωδ. θέσεων : 1.82 Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 2.1 Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, 2.52 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-11-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16-11-2023


10-10-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ             

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)  

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-10-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16-10-2023


24-07-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  - ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ μετά από Ανάκληση

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24-07-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28-07-2023


10-07-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  - για θέσεις με εξειδίκευση στη ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-07-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14-07-2023


06-07-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  - για θέσεις με εξειδίκευση στη ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06-07-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12-07-2023


06-07-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  - ειδικότητας ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06-07-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12-07-2023


06-07-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  - ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

  • Αναλυτικός
  • Συγκεντρωτικός

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06-07-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12-07-2023