Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης  των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, 

  • για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια για τις ειδικότητες

Νεφρολογίας,

Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,

Ουρολογίας 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

  • για τις θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

  • με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 

Ο προαναφερόμενος πίνακας μοριοδότησης / κατάταξης, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20.02.2023 (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


27-11-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27-11-2023


24-11-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24-11-2023


17-11-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για θέσεις με εξειδίκευση στη ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17-11-2023


17-11-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για θέσεις με εξειδίκευση στη ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)  κωδ. θέσεων : 1.82 Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 2.1 Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, 2.52 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17-11-2023


17-11-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17-11-2023


24-10-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24-10-2023


01-08-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01-08-2023


24-07-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24-07-2023


14-07-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ .

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14-07-2023


14-07-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για θέσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ με εξειδίκευση στη ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14-07-2023