Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης  των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.)  αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

ii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iii. με την αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

v. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vi. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 45011/04.08.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/23.06.2021 (ΦΕΚ/Α/2804/30.06.2021) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


15-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.12.2022


15-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΤΕΠ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.12.2022


15-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : 3.6 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   (αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.12.2022


05-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2022


05-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2022


05-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2022


05-12-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΕΘ. (Ορθή Επανάληψη)

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2022


24-11-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.11.2022


21-11-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2022


11-11-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για ΠΦΥ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2022


08-11-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.55065/06.10.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2022


01-11-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.11.2022


20-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.10.2022


20-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 8252/07.02.2020) ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 3.30 ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.10.2022


11-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2022


11-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2022


11-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2022


07-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.10.2022


05-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021) ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ : 3.11 ΦΟΡΕΑΣ : ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.10.2022


05-10-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 8252/07.02.2020) ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ :  3.66 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.10.2022


06-07-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.6 ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ),  αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2022


01-07-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΤΕΠ μετά από αναπομπή πρακτικού (αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021)

(Αρ. έγκρισης  Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2022


28-06-2022:

Πινάκων Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. έγκρισης  Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.06.2022


08-03-2022:

Πινάκων Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. έγκρισης  Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2022


08-03-2022:

Πινάκων Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης  Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2022


25-02-2022:

Πινάκων Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2022


22-02-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2022


22-02-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2022


09-02-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΕΘ μετά από αναπομπή πρακτικού.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.02.2022


27-01-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2022


20-01-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΩΡΛ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.01.2022


04-01-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.11 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.01.2022


04-01-2022:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.10 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.01.2022


17-12-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021


08-12-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΜΕΘ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2021


03-12-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΤΕΠ.

(Αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2021


01-12-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία).

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.6 ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.12.2021


30-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.11.2021


26-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2021


24-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./49607/07.09.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.11.2021


05-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2021


05-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2021


05-11-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2021


29-10-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2021


13-10-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.10.2021


21-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.07.2021


13-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2021


07-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021


07-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021


07-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021


07-07-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021


16-06-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.06.2021


09-06-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα του ΤΕΠ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.06.2021


02-06-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.06.2021


26-05-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2021


24-05-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. (ΑΝΑΚΛΗΣΗ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

  • Αναλυτικός
  • Συγκεντρωτικός

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.05.2021


07-05-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.05.2021


06-05-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.05.2021


29-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.04.2021


29-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.04.2021


26-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.04.2021


22-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.04.2021


21-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.04.2021


15-04-2021:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./5333/05.02.2021).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.04.2021


03-12-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2020


26-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2020


18-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.11.2020


17-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2020


12-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2020


11-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2020


11-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2020


10-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2020


05-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2020


02-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.11.2020


02-11-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.11.2020


23-10-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.10.2020


19-10-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./54849/21.09.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2020


18-09-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./ 42951/13.07.2020). 

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.09.2020


04-09-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./ 42951/13.07.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.09.2020


27-08-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./ 8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.08.2020


21-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.07.2020


21-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.07.2020


20-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.07.2020


17-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2020


17-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2020


17-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2020


10-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020


10-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020


01-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2020


 01-07-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2020


29-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ μετά από ανάκληση.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.06.2020


26-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2020


26-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2020


26-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2020


26-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2020


24-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.06.2020


10-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2020


02-06-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.06.2020


29-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2020


28-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2020


26-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2020


25-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020


22-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.05.2020


22-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.05.2020


22-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.05.2020


18-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.05.2020


15-05-2020:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.05.2020


15-05-2020:  

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.05.2020